Przeszukaj tagi

 1. Miedzyfirmami.pl – pierwszy w Polsce serwis do wymiany e-faktur
  Sekcje: Aktualności
  Tagi: E Faktury, Miedzyfirmami.pl, Serwis Do Wymiany E Faktur

  Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) zaopiniował innowacyjność serwisu www.miedzyfirmami.pl. Potwierdza to, że serwis ten oferuje nowe, niedostępne wcześniej na polskim rynku rozwiązania technologiczne oraz prawne w zakresie obrotu dokumentami elektronicznymi, w tym e-fakturami.

   

  Opinia ta potwierdza innowacyjność serwisu w myśl obowiązujących w Polsce ustaw – m.in. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o formach wspierania działalności innowacyjnej. Serwis pełni funkcję elektronicznego listonosza: umożliwia zarejestrowanym w nim firmom i przedsiębiorcom bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych, w tym np. e-faktur, ograniczając do minimum związane z tym formalności.

   

  Miedzyfirmami.pl znosi barierę prawną, zapewniając firmom bezpieczeństwo

   

  IMM w wydanej Opinii podkreślił, że miedzyfirmami.pl upraszcza i znacząco ułatwia swoim użytkownikom wymianę dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo elektroniczne i prawne. Wiele miejsca w Opinii poświęcono zniesieniu przez serwis bariery prawnej w zakresie obrotu e-fakturami poprzez zastosowanie nowego typu umowy tzw. gwiaździstej. Zawiera się ją na etapie rejestracji w serwisie. Umowa, która była przedmiotem analizy i opinii firmy doradczej PwC, upoważnia użytkowników miedzyfirmami.pl do szybkiego, bezpiecznego i swobodnego przesyłania faktur elektronicznych bez obaw o konsekwencje prawne i podatkowe. Innymi słowy, raz podpisana umowa gwiaździsta eliminuje konieczność zawierania odrębnych umów zgody na wymianę e-faktur, osobno z każdym z kontrahentów.

   

  W nurcie Europejskiej Agendy Cyfrowej

   

  Ekspertyza doceniła sposób, w jaki serwis wychodzi naprzeciw Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Jest to jedna ze sztandarowych inicjatyw Komisji Europejskiej, która ma na celu znoszenie barier prawnych i technologicznych, uniemożliwiających masowe przyjęcie e-fakturowania. Miedzyfirmami.pl, poprzez wspomnianą umowę gwiaździstą i usługę wygodnej wymiany plików elektronicznych o dowolnym formacie, w pełni odpowiada na tę ideę.

   

  „Naszym celem jest upraszczanie procedur i minimalizowanie formalności, które ograniczają rozwój biznesu. Docenił to w Certyfikacie IMM, który podkreślił, że elektroniczny obrót dokumentami finansowymi pozwala nie tylko zmniejszyć koszty druku i wysyłki, ale także zredukować koszty zużycia papieru i energii potrzebnej na transport, co w dużej skali przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. Instytut dostrzegł też korzyść przedsiębiorców, którzy – przyspieszając obieg e-faktur – mogą skracać termin płatności i lepiej zarządzać finansami” – powiedział Marek Rudziński, pomysłodawca serwisu międzyfirmami.pl, członek Zarządu i dyrektor finansowy Sage sp. z o.o.

   

  Certyfikowane korzyści

   

  Opinia IMM dotyczącą innowacyjności wskazuje korzyści dla przedsiębiorców, korzystających z usług serwisu miedzyfirmami.pl, takie jak:

   

  • jedna umowa z serwisem – daje możliwość bezpiecznej wymiany e-fakturami z wieloma firmami;
  • gwarancja prawna serwisu – umowa gwiaździsta spełnia wymogi prawne dot. wysyłania e-faktur;
  • bufor wymiany e-dokumentów pozbawiony wad poczty elektronicznej;
  • ograniczenie prac związanych z wystawianiem i rejestracją faktur oraz eliminacja błędów przy ręcznym przepisywaniu danych;
  • redukcja kosztów wysyłki faktur;
  • udostępnianie bieżącej informacji o statusie odbioru wysłanych e-dokumentów;
  • bezpieczeństwo i poufność w transmisji dokumentów – zapewnione protokołem SSL.

   

  Gwarantowane bezpieczeństwo transmisji

   

  Serwis miedzyfirmami.pl pozwala monitorować tryb odbioru wysłanych e-dokumentów – nadawca może sprawdzić, czy jego przesyłkę odebrano, zaakceptowano czy odrzucono. Zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych poprzez zastosowanie podpisu kluczem asymetrycznym. To oznacza, że użytkownik ma pewność, iż wysyłany lub odbierany przez niego dokument nie został otwarty, zeskanowany, skopiowany lub zmodyfikowany w zakresie treści przez nieuprawnioną stronę.

   

  O miedzyfirmami.pl

   

  Serwis miedzyfirmami.pl powstał z myślą o upowszechnianiu pomiędzy podmiotami gospodarczymi w Polsce elektronicznej wymiany dokumentów, uproszczeniu formalności związanych z korzystaniem z e-faktur oraz redukcji kosztów w zakresie fakturowania i rozliczania dokumentów finansowych. Ponieważ serwis pełni funkcję e-usługi, jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji zainteresowanych korzystaniem z faktur elektronicznych – bez względu na skalę i użytkowane platformy informatyczne.

  https://miedzyfirmami.pl

Tagi

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".
Strefa Klienta