Przeszukaj tagi

 1. Nowości w Systemie Forte i Symfonia
  Sekcje: Aktualności
  Tagi: Forte, Symfonia

  Jak optymalnie i bezpiecznie można ewidencjonować i rozliczać transakcje w walucie obcej zgodnie z ustawami o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości w obiegu unijnym, pozaunijnym oraz wewnątrzkrajowym?

   

  Nowe funkcje w Systemach Forte i Symfonia m.in. rozwiązują problemy firm z ewidencją i rozliczaniem należności podatkowych wynikających z transakcji walutowych. Aplikacje w najnowszych wersjach pomagają unikać pomyłek związanych z ustalaniem kursów wymiany i ewidencji różnic kursowych do celów bilansowych i podatkowych.

   

  Nowe aktualizacje Systemu Forte i Symfonia nie tylko wynikają ze zgodności z obowiązującymi przepisami prawno-podatkowymi, ale również wpływają na optymalizację kosztów, podniesienie efektywności i bezpieczeństwa.

   

  Zmiany dotyczą programów:

  • Finanse i Księgowość w wersji 2010.2

  • Handel w wersji 2010.2

  • Środki Trwałe w wersji 2010.1

  • Symfonia Handel 2011

  • Symfonia Finanse i Księgowość 2011

   

 2. Zlecenia
  Sekcje: Aplikacje i Dodatki / Symfonia ERP
  Tagi: Forte, Projekty, Zlecenia

  Zlecenia Forte to niezwykle wyrafinowany dodatek analityczny do Symfonii Handel dla wszystkich firm usługowych jak i produkcyjnych. Organizacja pracy w zlecenia i podzlecenia, pozwala na określenie zyskowności realizowanych przedsięwzięć oraz bieżącą kontrolę kosztów w stosunku do planowanych zysków. Ergonomiczna i funkcjonalna konstrukcja, zapewnia efektywną i dokładną pracę użytkownikom, zaś menedżerom daje wyśmienite narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Kogo zainteresuje:

  a) klienci posiadający system Symfonia Handel lub Forte Handel
  b) nowoczesne przedsiebiorstwa świadczące usługi
  c) firmy realizujące procesy produkcyjne

  Zlecenia Forte to rozwiązanie informatyczne, wspomagające organizację i zarządzanie zleceniami w programie Symfonia Handel. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z Symfonią, tak iż dla użytkownika jej uruchomienie staje się niezauważalne, jednocześnie dając zarządzającym nieograniczone możliwości analizy realizowanych zleceń.

  Zlecenia Forte funkcjonuje jako dodatek do aplikacji Symfonia Handel. Uruchomienie Symfonii skutkuje automatycznym uruchomieniem Zlecenia Forte. W zależności jakie są uprawnienia użytkownika, praca aplikacji przyjmuje różne formy.

  Osoby wykonujące standardowe operacje, zobowiązane są do uzupełniania numerów zleceń podczas tworzenia nowych dokumentów. Zlecenia można uzupełniać do wszystkich nowopowstałych dokumentów zakupowych, sprzedażowych jak i magazynowych.

  Użytkownik kluczowy, wyposażony jest w dodatkowe możliwości edycji zaakceptowanych już dokumentów oraz zmiany numeru zlecenia w takim dokumencie. Użytkownik taki może również zakładać nowe zlecenia oraz podzlecenia wraz z ich schematami dekretacji. Aplikacja przewiduje tutaj możliwość tworzenia do 5 poziomów zagłębień.

  Tak więc, każde przedsiębiorstwo realizujące swoją działalność usługową czy też produkcyjną, może stworzyć dowolny system tworzenia zleceń i podleceń, a co za tym idzie pełnej ewidencji przychodów oraz kosztów związanych z tymi zleceniami.

  Efektem takiego podejścia jest możliwość szerokiej analizy założonych zleceń już na etapie ich realizacji. W każdym momencie możemy wykonać zestawienie przychody/koszty zlecenia oraz inne jak chociażby zyskowność zleceń wg handlowców. Podsumowując można powiedzieć, że Symfonia współpracująca z Zlecenia Forte oferuje wszystkie dostępne zestawienia wzbogacone o dodatkową zmienną jaką jest numer zlecenia czy też podzlecenia.

 3. Selekcja marketingowa
  Sekcje: Aplikacje i Dodatki / Symfonia ERP
  Tagi: Selekcja Marketingowa, Raporty, Dodatki, Sage, Forte

  Podstawowe informacje.

  Raport umożliwia dokonanie selekcji kontrahentów zgodnie z założonymi kryteriami wyboru. Jako parametry raportu można zdefiniować następujące dane:

  • Zakres czasowy analizy,
  • Typ analizowanych operacji (Zakup/Sprzedaż),
  • Kwota progowa (uwzględnia tylko tych klientów, którzy w analizowanym okresie przekroczyli kwotę progową – sumaryczny obrót sprzedaży lub zakupu)
  • Ilość transakcji (uwzględnia tylko tych klientów, którzy w analizowanym okresie przekroczyli zdefiniowaną ilość transakcji)

  Poniżej zrzut:

  selekcja marketingowa

  Wynik selekcji marketingowej jest zapisywany do Excela, raport zawiera następujące dane:

  • Nazwa kontrahenta,
  • Kod kontrahenta,
  • Ulica,
  • Nr domu,
  • Nr lokalu,
  • Kod pocztowy,
  • Miejscowość,
  • Obroty za okres (netto),
  • Ilość dokumentów w okresie.

  Tak wygenerowane dane mogą być wykorzystane w korespondencji seryjnej.


  Konfiguracja raportu:

  • nagłówek raportu zawiera 1 parametr konfiguracyjny, który należy poprawnie uzupełnić przed jego pierwszym uruchomieniem:
  • domyslna_ilosc_dni_wstecz = -14 (parameter określający początek okresu analizowanego zakresu czasowego względem dnia dzisiejszego)


  Uruchomienie raportu:

  • Raport należy uruchomić z widoku listy kontrahentów: [Zestawienia] -> [Wykonaj raport] -> [Selekcja marketingowa]

   

 4. Systemy firmy Sage gotowe na VAT 2014
  Sekcje: Aktualności
  Tagi: Sage, Vat 2014, Symfonia, Forte

  Zmiany legislacyjne w roku 2014 zawierają bardzo znaczące modyfikacje z zakresu prawa, między innymi:

  • zmiana zasad rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT
  • zmiana zasad realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT
  • zmiana zasad i terminów wystawiania faktur
  • rozszerzenie kręgu podatników obsługujących transakcje z samoopodatkowaniem VAT
  • zmiana zasad naliczania składek z tytułu urlopu wychowawczego
  • nowe wzory deklaracji podatkowych

  Systemy Sage są już gotowe do tych zmian.
  Skontaktuj się z nami, aby uaktualnić system Symfonia lub Forte.

Tagi

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".
Strefa Klienta