Przeszukaj tagi

 1. Moduł obsługi wysyłek
  Sekcje: Aplikacje i Dodatki / Symfonia ERP
  Tagi: Moduł Obsługi Wysyłek, Forte Handel, Forte Obsługa Wysyłek

  Zlecenia Forte – moduł obsługi wysyłek
   
  Moduł wysyłek stanowi rozszerzenie istniejącej funkcjonalności zleceń o dodatkowe narzędzia, które umożliwiają sprawne zarządzanie procesem planowania i obsługi wysyłek wyprodukowanych wyrobów. Funkcjonalność modułu zgłębia następujące zagadnienia:
   
  • Planowanie wysyłek z uwzględnieniem odbiorcy oraz daty planowanej wysyłki,
  • Statusy wysyłek,
  • Prezentacja szczegółowych parametrów pozycji wysyłki, m.in.: waga, objętość, cena, wartość, nr zlecenia, bieżący stan magazynowy,
  • Kontrola sumarycznych, bieżących, istotnych dla transportu parametrów danej wysyłki (m.in. waga, objętość) w trakcie jej kompletacji,
  • Kompletacja wysyłki (dodawanie pozycji) na podstawie pozycji zleceń danego klienta,
  • Dodatkowo istnieje możliwość dodania do wysyłki pozycji, która nie istnieje na żadnym zleceniu, ale ma dodatni stan magazynowy,
  • Generowanie wydruków:
   • specyfikacja do CMR (wersja dwujęzyczna),
   • awizo wysyłki,
   • dyspozycja wysyłki (druk generowany na magazyn w celu ułatwienia skompletowania danej wysyłki),
  • Generowanie dokumentu WZ po zrealizowaniu wysyłki,
  • Generowanie faktury sprzedaży powiązanej ze specyfikacją CMR.

  planowanie wysyłek

Tagi

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".
Strefa Klienta