Przeszukaj tagi

 1. Symfonia Produkcja - NOWOŚĆ
  Sekcje: Sage / Sage Symfonia
  Tagi: Produkcja, Symfonia Produkcja

  Program wspomaga technologiczny proces wytworzenia produktów. Pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcji, gospodarowanie kosztami oraz ewidencjonowanie powstałych odpadów. Usprawnia pracę działów produkcji, handlowych i księgowych. Sprzyja optymalizacji produkcji i wpływa na znaczne obniżenie bieżących wydatków.

   

  Wygodne planowanie i definiowanie technologii produkcji

   

  • definiowanie kart technologicznych, pozwalających na tworzenie różnych wariantów do tego samego wyrobu z uwzględnieniem różnych surowców, operacji, odpadów lub kosztów,
  • przypisanie do receptury dowolnych wydruków w postaci rysunków technicznych, kart technologicznych itd.,
  • symulowanie kosztów produkcji określonej partii,
  • sprawdzanie czasochłonności wykonania danej partii,
  • prognozowanie i szacowanie wartości potencjalnych kontraktów,
  • tworzenie planu produkcyjnego uwzględniającego ilość wyrobu oraz technologię produkcji,
  • możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji,
  • możliwość generowania zlecenia głównego i podzlecenia na niezbędne półprodukty.

   

  Łatwe tworzenie zlecenia produkcyjnego

   

  • możliwość łatwego pobrania wszystkich składników receptury w ilości potrzebnej do skompletowania produktu w zadanej ilości,
  • organizacja zgodna z hierarchią produkcji,
  • możliwość pobierania i zwracania pojedynczych materiałów,
  • możliwość zaewidencjonowania materiałów innych niż zdefiniowane w technologii,
  • możliwość zaewidencjonowania składników uszkodzonych,
  • możliwość zaewidencjonowania nadwyżek,
  • możliwość zaewidencjonowania kosztów dodatkowych (np. usługa podwykonawcy),
  • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych,
  • automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w programie Symfonia Handel,
  • rejestracja czasu pracy.

   

  Operacje i koszty dodatkowe

   

  • możliwość stworzenia własnego słownika operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z produkcją,
  • możliwość wykorzystania słowników do kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji. Przejrzyste raportowanie
  • definiowanie dowolnego zestawu raportów na podstawie danych dostępnych z jednego, centralnego miejsca,
  • eksportowanie raportów do formatów: pdf, rtf, doc, xls,
  • graficzna prezentacja raportów dzięki dodatkowemu narzędziu Kreator Raportów.

   

  Integracja z programem Symfonia Handel

   

  Symfonia Produkcja współpracuje z programem Symfonia Handel, z którym jest ściśle zintegrowana. Oba programy bazują na wspólnych kartotekach towarowych, dokumentach magazynowych, zamówieniach i zdefiniowanych magazynach. W ramach integracji, oba programy mogą korzystać z automatycznych księgowań dokumentów, m.in.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt.

Tagi

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".
Strefa Klienta