Przeszukaj tagi

 1. Selekcja marketingowa
  Sekcje: Aplikacje i Dodatki / Symfonia
  Tagi: Selekcja Marketingowa, Raporty, Dodatki, Sage, Symfonia

  Podstawowe informacje.

  Raport umożliwia dokonanie selekcji kontrahentów zgodnie z założonymi kryteriami wyboru. Jako parametry raportu można zdefiniować następujące dane:

  • Zakres czasowy analizy,
  • Typ analizowanych operacji (Zakup/Sprzedaż),
  • Kwota progowa (uwzględnia tylko tych klientów, którzy w analizowanym okresie przekroczyli kwotę progową – sumaryczny obrót sprzedaży lub zakupu)
  • Ilość transakcji (uwzględnia tylko tych klientów, którzy w analizowanym okresie przekroczyli zdefiniowaną ilość transakcji)

  Poniżej zrzut:

  selekcja marketingowa

  Wynik selekcji marketingowej jest zapisywany do Excela, raport zawiera następujące dane:

  • Nazwa kontrahenta,
  • Kod kontrahenta,
  • Ulica,
  • Nr domu,
  • Nr lokalu,
  • Kod pocztowy,
  • Miejscowość,
  • Obroty za okres (netto),
  • Ilość dokumentów w okresie.

  Tak wygenerowane dane mogą być wykorzystane w korespondencji seryjnej.


  Konfiguracja raportu:

  • nagłówek raportu zawiera 3 parametry konfiguracyjne, które należy poprawnie uzupełnić przed jego pierwszym uruchomieniem:
  • domyslna_ilosc_dni_wstecz = -14 (parameter określający początek okresu analizowanego zakresu czasowego względem dnia dzisiejszego)
  • string serwer = "localhost" (Pervasive – nazwa serwera)
  • string baza = "demo" (Pervasive – nazwa bazy danych)


  Uruchomienie raportu:

  • Raport należy uruchomić z widoku listy kontrahentów: [Zestawienia] -> [Wykonaj raport] -> [Selekcja marketingowa]


  Wymagania:

  • Zainstalowany server Pervasive

 2. Selekcja marketingowa
  Sekcje: Aplikacje i Dodatki / Symfonia ERP
  Tagi: Selekcja Marketingowa, Raporty, Dodatki, Sage, Forte

  Podstawowe informacje.

  Raport umożliwia dokonanie selekcji kontrahentów zgodnie z założonymi kryteriami wyboru. Jako parametry raportu można zdefiniować następujące dane:

  • Zakres czasowy analizy,
  • Typ analizowanych operacji (Zakup/Sprzedaż),
  • Kwota progowa (uwzględnia tylko tych klientów, którzy w analizowanym okresie przekroczyli kwotę progową – sumaryczny obrót sprzedaży lub zakupu)
  • Ilość transakcji (uwzględnia tylko tych klientów, którzy w analizowanym okresie przekroczyli zdefiniowaną ilość transakcji)

  Poniżej zrzut:

  selekcja marketingowa

  Wynik selekcji marketingowej jest zapisywany do Excela, raport zawiera następujące dane:

  • Nazwa kontrahenta,
  • Kod kontrahenta,
  • Ulica,
  • Nr domu,
  • Nr lokalu,
  • Kod pocztowy,
  • Miejscowość,
  • Obroty za okres (netto),
  • Ilość dokumentów w okresie.

  Tak wygenerowane dane mogą być wykorzystane w korespondencji seryjnej.


  Konfiguracja raportu:

  • nagłówek raportu zawiera 1 parametr konfiguracyjny, który należy poprawnie uzupełnić przed jego pierwszym uruchomieniem:
  • domyslna_ilosc_dni_wstecz = -14 (parameter określający początek okresu analizowanego zakresu czasowego względem dnia dzisiejszego)


  Uruchomienie raportu:

  • Raport należy uruchomić z widoku listy kontrahentów: [Zestawienia] -> [Wykonaj raport] -> [Selekcja marketingowa]

   

Tagi

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".
Strefa Klienta