Przeszukaj tagi

 1. Symfonia Produkcja - NOWOŚĆ
  Sekcje: Sage / Sage Symfonia
  Tagi: Produkcja, Symfonia Produkcja

  Program wspomaga technologiczny proces wytworzenia produktów. Pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcji, gospodarowanie kosztami oraz ewidencjonowanie powstałych odpadów. Usprawnia pracę działów produkcji, handlowych i księgowych. Sprzyja optymalizacji produkcji i wpływa na znaczne obniżenie bieżących wydatków.

   

  Wygodne planowanie i definiowanie technologii produkcji

   

  • definiowanie kart technologicznych, pozwalających na tworzenie różnych wariantów do tego samego wyrobu z uwzględnieniem różnych surowców, operacji, odpadów lub kosztów,
  • przypisanie do receptury dowolnych wydruków w postaci rysunków technicznych, kart technologicznych itd.,
  • symulowanie kosztów produkcji określonej partii,
  • sprawdzanie czasochłonności wykonania danej partii,
  • prognozowanie i szacowanie wartości potencjalnych kontraktów,
  • tworzenie planu produkcyjnego uwzględniającego ilość wyrobu oraz technologię produkcji,
  • możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji,
  • możliwość generowania zlecenia głównego i podzlecenia na niezbędne półprodukty.

   

  Łatwe tworzenie zlecenia produkcyjnego

   

  • możliwość łatwego pobrania wszystkich składników receptury w ilości potrzebnej do skompletowania produktu w zadanej ilości,
  • organizacja zgodna z hierarchią produkcji,
  • możliwość pobierania i zwracania pojedynczych materiałów,
  • możliwość zaewidencjonowania materiałów innych niż zdefiniowane w technologii,
  • możliwość zaewidencjonowania składników uszkodzonych,
  • możliwość zaewidencjonowania nadwyżek,
  • możliwość zaewidencjonowania kosztów dodatkowych (np. usługa podwykonawcy),
  • rejestracja odchyleń od norm produkcyjnych,
  • automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w programie Symfonia Handel,
  • rejestracja czasu pracy.

   

  Operacje i koszty dodatkowe

   

  • możliwość stworzenia własnego słownika operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z produkcją,
  • możliwość wykorzystania słowników do kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji. Przejrzyste raportowanie
  • definiowanie dowolnego zestawu raportów na podstawie danych dostępnych z jednego, centralnego miejsca,
  • eksportowanie raportów do formatów: pdf, rtf, doc, xls,
  • graficzna prezentacja raportów dzięki dodatkowemu narzędziu Kreator Raportów.

   

  Integracja z programem Symfonia Handel

   

  Symfonia Produkcja współpracuje z programem Symfonia Handel, z którym jest ściśle zintegrowana. Oba programy bazują na wspólnych kartotekach towarowych, dokumentach magazynowych, zamówieniach i zdefiniowanych magazynach. W ramach integracji, oba programy mogą korzystać z automatycznych księgowań dokumentów, m.in.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt.

 2. Sage wzbogaca Symfonię i Forte o zarządzanie produkcją
  Sekcje: Aktualności
  Tagi: Sage, Symfonia, Symfonia Produkcja

  Firma Sage dołączyła do głównych linii oprogramowania oferowanego w Polsce – Systemu Symfonia i Systemu Zarządzania Forte – zupełnie nową funkcjonalność: obsługę procesów produkcyjnych.

   

  Nastąpiło to poprzez wykupienie praw do rozwiązania wspomagającego proces produkcji, dedykowanego systemom Symfonia i Forte, oferowanego wcześniej pod nazwą 4Customer Produkcja przez jednego z partnerów dystrybucyjnych Sage, firmę East4West.

   

  Od początku sierpnia 2012 r. oferty rynkowa Sage rozszerzona została o dwa nowe rozwiązania:

   

  • Symfonia Produkcja
  • Forte Zarządzanie Produkcją

   

  Wraz z oprogramowaniem, spółka Sage pozyskała także wiedzę i doświadczenia, które pozwolą skutecznie rozwijać obsługę produkcji w obu liniach (Symfonia i Forte) oraz realizować procesy wdrożenia. Kolejne wersje pojawią się na rynku w przyszłym roku. Pomimo transakcji, współpraca między obiema firmami nie zmieni się. Partner (East4West) może wciąż oferować rozwiązanie, pod marką Sage. Sage szacuje, że w Polsce z systemu wspomagającego zarządzanie produkcją korzysta lub może korzystać ponad 200 tys. przedsiębiorstw. „Wg danych IDC*, sektor przemysłowy, w kolejnych latach będzie zwiększał wydatki na IT. To duży rynek, na którym firma, posiadająca silną markę i efektywne kanały dystrybucji, może wiele zdziałać” – dodaje Katarzyna Kaganiec. System został dotychczas wdrożony w około 40 firmach w Polsce, m.in. z branży poligraficznej, kosmetycznej, papierowej i motoryzacyjnej.

   

  Pełna integracja i spore możliwości

   

  Rozwiązanie pozwala na sprawne zarządzanie procesem produkcji, w tym jego zaplanowanie, realizację i rozliczenie. Integracja z liniami produktowymi Sage stwarza możliwość podniesienia efektywności procesów biznesowych w ramach jednego, spójnego systemu informatycznego.

   

  Symfonia Produkcja i Forte Zarządzanie Produkcją mogą wspierać specyficzne rodzaje produkcji: dyskretną i procesową, prostą i złożoną, jednostkową i seryjną, okresową i ciągłą.

   

  Symfonia Produkcja przeznaczona jest dla mniejszych firm. Aplikacja ta pozwala zaplanować i zrealizować procesy produkcji w oparciu o zdefiniowane w programie, specyficzne dla klienta technologie. W tym celu korzysta z kartotek towarowych, dokumentów magazynowych i zdefiniowanych magazynów.

   

  Forte Zarządzanie Produkcją,modułw szczególnościdedykowany dla większych przedsiębiorstw i procesów produkcyjnych o wyższej złożoności. Wspiera nie tylko bieżące zarządzanie procesem produkcji, ale też udostępnia zaawansowane możliwości w zakresie kontrolingu i rozliczania produkcji między innymi poprzez integrację z obszarami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi.

   

  Raporty w standardzie i jako opcja dodatkowa

   

  Zarówno w aplikacji Symfonia Produkcja, jak w systemie Forte Zarządzanie Produkcją dostępne są standardowe zestawienia i raporty wspierające menadżerów w zarządzaniu operacyjnym oraz podejmowaniu decyzji. Dla firm mających większe potrzeby w zakresie prowadzenia analiz i zarządzania informacją, Sage oferuje aplikację: Kreator Raportów. To dodatkowe, płatne rozszerzenie, które pozwala przygotować dedykowane (uwzględniające specyfikę klienta) raporty graficzne.

   

  Przeczytaj więcej na stronie Symfonia Produkcja

Tagi

Kilka tagów oddzielonych przecinkami będą traktowane jako oddzielone logicznym AND(i). Można również użyć średnika dla logicznego OR(lub). AND(i) ma wyższy priorytet niż OR(lub), nie można używać nawiasów dla logicznego grupowania. Gwiazdka (*) w tagu będzie traktowana jako "dowolny ciąg".
Strefa Klienta