Dodatki do programów Sage

Home / Oferta / Dodatki do programów Sage

Smart ERP

Sage Symfonia ERP, moduł: Handel

Aplikacja przeznaczona na platformę Android, usprawniająca handel za pomocą nowoczesnych rozwiązań mobilnych

Przejdź do strony produktu

e-Pracownik

Sage Symfonia ERP, moduł: Kadry i Płace One Payroll

Portal do zarządzania wnioskami kadrowymi. Ściśle związany z programem Sage Symfonia ERP Kadry i Płace One Payroll. Ułatwia kontrolę czasu i miejsca pracy pracownika. Program pracuje z dowolnym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) obecnym już w firmie.

Przejdź do podstrony produktu

Adresowanie kopert

Symfonia, moduł: Handel

Adresowanie kopert dla dokumentów sprzedaży i kartotek.

Zobacz więcej
Rozwiązanie pozwala drukować koperty o różnych rozmiarach (C4, C5, C6, DL) dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży oraz dla kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów. Parametry umożliwiają zdefiniowanie dowolnie wielu formatów kopert, a także rozmieszczenie danych nadawcy i adresata oraz wydruk informacji dodatkowych, takich jak: umowa z urzędem pocztowym, priorytet. Modyfikować można również rodzaj czcionki i rozmiary.


Handel węglem – automatyczna obsługa

Symfonia, moduł: Handel

Automatyczne naliczanie akcyzy lub tworzenie dokumentu dostawy

Zobacz więcej
Dzięki zastosowanym w naszym module rozwiązaniom, podczas sprzedaży węgla automatycznie zostaje naliczana akcyza lub tworzony jest odpowiedni dokument dostawy. Dodatkowo oprócz samego mechanizmu sprzedaży i rozliczeń dostępne są zestawienia i ewidencje zgodne z wymogami ustawodawcy. Są to: zestawienie dokumentów dostaw, ewidencja wyrobów węglowych, ewidencja wyrobów węglowych zużytych na potrzeby własne oraz zestawienie dokumentów na potrzeby odprowadzenia podatku celnego.

Moduł obsługi wysyłek

 Sage Symfonia ERP, moduł: Handel

Zobacz więcej
Moduł wysyłek stanowi rozszerzenie istniejącej funkcjonalności zleceń o dodatkowe narzędzia, które umożliwiają sprawne zarządzanie procesem planowania i obsługi wysyłek wyprodukowanych wyrobów. Funkcjonalność modułu zgłębia następujące zagadnienia:
 • Planowanie wysyłek z uwzględnieniem odbiorcy oraz daty planowanej wysyłki,
 • Statusy wysyłek,
 • Prezentacja szczegółowych parametrów pozycji wysyłki, m.in.: waga, objętość, cena, wartość, nr zlecenia, bieżący stan magazynowy,
 • Kontrola sumarycznych, bieżących, istotnych dla transportu parametrów danej wysyłki (m.in. waga, objętość) w trakcie jej kompletacji,
 • Kompletacja wysyłki (dodawanie pozycji) na podstawie pozycji zleceń danego klienta,
 • Dodatkowo istnieje możliwość dodania do wysyłki pozycji, która nie istnieje na żadnym zleceniu, ale ma dodatni stan magazynowy,
 • Generowanie wydruków:
  • specyfikacja do CMR (wersja dwujęzyczna),
  • awizo wysyłki,
  • dyspozycja wysyłki (druk generowany na magazyn w celu ułatwienia skompletowania danej wysyłki),
 • Generowanie dokumentu WZ po zrealizowaniu wysyłki,
 • Generowanie faktury sprzedaży powiązanej ze specyfikacją CMR.

Sprzedaż wyrobów metalowych – odwrotne obciążenie

Symfonia, moduł: Handel

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w przypadku sprzedaży artykułów metalowych.

Zobacz więcej

Od dnia 1 października 2013 r. obowiązuje mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT w handlu produktami wrażliwymi, tj. stalą i paliwami. Zmiany przepisów mają zapobiegać wyłudzeniom VAT w obrocie stalą i paliwami.

Przygotowaiśmy rozwiązanie pomagające obsłużyć sprzedaż wyrobów metalowych wg nowych zasad.

Mechanizm jest szczególnie przydatny przy sprzedaży materiałów budowlanych, w tym m.in. wyrobów metalowych wykazanych w załączniku do ustawy po nowelizacji.

Handlowiec prowadzi sprzedaż wprowadzając pozycje, a automat tworzy wg potrzeb zestaw dokumentów:

 • Fakturę “odwrotne obciążenie” zawierającą również oświadczenie przedsiębiorcy o nabyciu towarów wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, dokument ten nie zawiera VAT
 • Fakturę z pozycjami zawierającą VAT

Dzięki takiemu rozwiązaniu minimalizowane jest ryzyko popełnienia błędu przez handlowca.


Wydruk – monit bez odsetek

Sage Symfonia ERP, moduł: Finanse i księgowość

Wydruk “Monit bez odsetek”, rozszerzony o stopkę informującą o możliwości dokonania wpisu do KRD.

Zobacz więcej
Raport dostępny jest ze standardowego menu: Rozrachunki -> Operacje -> Monity -> Monit bez odsetek (KRD).


Wydruk – monit bez odsetek

Symfonia, moduł: Finanse i księgowość

Wydruk “Monit bez odsetek”, rozszerzony o stopkę informującą o możliwości dokonania wpisu do KRD.

Zobacz więcej
Raport dostępny jest ze standardowego menu: Rozrachunki -> Operacje -> Monity -> Monit bez odsetek (KRD).


Zlecenia

Sage Symfonia ERP, moduł: Handel

Zlecenia to niezwykle wyrafinowany dodatek analityczny do Symfonii Handel dla wszystkich firm usługowych jak i produkcyjnych.

Zobacz więcej

Organizacja pracy w zlecenia i podzlecenia, pozwala na określenie zyskowności realizowanych przedsięwzięć oraz bieżącą kontrolę kosztów w stosunku do planowanych zysków. Ergonomiczna i funkcjonalna konstrukcja, zapewnia efektywną i dokładną pracę użytkownikom, zaś menedżerom daje wyśmienite narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kogo zainteresuje:

a) klienci posiadający system Symfonia Handel lub Forte Handel
b) nowoczesne przedsiebiorstwa świadczące usługi
c) firmy realizujące procesy produkcyjne

Zlecenia Forte to rozwiązanie informatyczne, wspomagające organizację i zarządzanie zleceniami w programie Symfonia Handel. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z Symfonią, tak iż dla użytkownika jej uruchomienie staje się niezauważalne, jednocześnie dając zarządzającym nieograniczone możliwości analizy realizowanych zleceń.

Zlecenia Forte funkcjonuje jako dodatek do aplikacji Symfonia Handel. Uruchomienie Symfonii skutkuje automatycznym uruchomieniem Zlecenia Forte. W zależności jakie są uprawnienia użytkownika, praca aplikacji przyjmuje różne formy.

Osoby wykonujące standardowe operacje, zobowiązane są do uzupełniania numerów zleceń podczas tworzenia nowych dokumentów. Zlecenia można uzupełniać do wszystkich nowopowstałych dokumentów zakupowych, sprzedażowych jak i magazynowych.

Użytkownik kluczowy, wyposażony jest w dodatkowe możliwości edycji zaakceptowanych już dokumentów oraz zmiany numeru zlecenia w takim dokumencie. Użytkownik taki może również zakładać nowe zlecenia oraz podzlecenia wraz z ich schematami dekretacji. Aplikacja przewiduje tutaj możliwość tworzenia do 5 poziomów zagłębień.

Tak więc, każde przedsiębiorstwo realizujące swoją działalność usługową czy też produkcyjną, może stworzyć dowolny system tworzenia zleceń i podleceń, a co za tym idzie pełnej ewidencji przychodów oraz kosztów związanych z tymi zleceniami.

Efektem takiego podejścia jest możliwość szerokiej analizy założonych zleceń już na etapie ich realizacji. W każdym momencie możemy wykonać zestawienie przychody/koszty zlecenia oraz inne jak chociażby zyskowność zleceń wg handlowców. Podsumowując można powiedzieć, że Symfonia współpracująca z Zlecenia Forte oferuje wszystkie dostępne zestawienia wzbogacone o dodatkową zmienną jaką jest numer zlecenia czy też podzlecenia.